28 lutego b.r. w Opactwie Tynieckim odbyło się już drugie Spotkanie Środowisk Liturgicznych w Polsce (pierwsze miało miejsce też w Tyńcu, 11.12. 2010). Jego inicjatorem była Komisja Liturgiczna KWPZM w Polsce oraz Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Największą jego wartością była możliwość spotkania z przedstawicielami Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Komisję tę reprezentowali jej aktualny Przewodniczący, bp Adam Bałabuch, poprzedni Przewodniczący (przez dwie kadencje), a obecnie Członek Komisji - bp Stefan Cichy oraz trzech Konsultorów - ks. prof. Stanisław Szczepaniec, ks. dr Mateusz Matuszewski, ks dr Dominik Ostrowski. Komisję Liturgiczną KWPZM reprezentował jej Przewodniczący, o. Bernard Sawicki OSB, opat tyniecki oraz przedstawiciele Opactwa Benedyktynów w Lubiniu i Opactwa Cystersów w Wąchocku.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja „mapy polskich środowisk liturgicznych", przedstawiona przez o. Tomasza Grabowskiego OP, Prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Zwrócił on uwagę, że obecnie częstym katalizatorem odnowy liturgicznej jest u nas muzyka. W całej Polsce setki ludzi gromadzą coraz liczniejsze muzyczne warsztaty liturgiczne, zasadniczo organizowane przez pasjonatów. Brakuje wszakże adekwatnej do tych działań teologii liturgii i odpowiedniej obecności duszpasterzy i liturgistów. Świadomość liturgiczną mogą zwiększyć portale internetowe. Ich zasięg pozostaje wszakże ograniczony- liturgia wydaje się wciąż za mało wykorzystywana w duszpasterstwie.

Krzysztof Porosło, kleryk z krakowskiego seminarium, od czterech lat organizujący rekolekcje liturgiczne „Mysterium fascinans", zwrócił uwagę na konieczność popularyzacji liturgii - zwłaszcza w parafiach, co wszakże wymaga refleksji i pracy nad tym, by liturgia łączyła wiarę z życiem. Najpiękniejsza katecheza o liturgii pozostaje wszakże celebracja.

Marcin Bornus - Szczyciński, kantor w dwóch parafiach mówił o współpracy osób odpowiedzialnych za muzykę w parafii z proboszczami, natomiast Paweł Milcarek (Christianitas) zastanawiał się, na ile liturgia jest faktycznie „źródłem i szczytem", jakie miejsce ma w naszym życiu i jak uczynić z niej główny rytm życia Kościoła - także w działalności charytatywnej, naukowej czy katechetycznej.

Bp Stefan Cichy przypomniał, że najlepiej zmieniać i reformować siebie wskazując na postulat bł. Jana Pawła II nieustannej formacji biblijnej i liturgicznej. Opowiadał też o współpracy z watykańską Kongregacją ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów.

Ks. Mateusz Matuszewski poinformował o bieżących pracach Komisji ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów KEP ukazując, jak żmudne i czasochłonne to zajęcie. Wyraził nadzieję, że tym bardziej środowiska liturgiczne będą coraz bardziej świadome uwarunkowań prawnych prowadzonych przez siebie działań.

Ks. Stanisław Szczepaniec postulował wychowywanie do odpowiedzialności w celebrze oraz wykorzystanie talentów uczestników zgromadzenia liturgicznego. Kościół podczas liturgii i poza nią winien być ten sam.

Ks. Dominik Ostrowski zwrócił uwagę na istnienie już wieli dobrych inicjatyw i praktyk, podkreślając wagę zbierania i wymiany informacji, czy wreszcie prac Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, której aktywacja jest właśnie planowana.

Podsumowując te wypowiedzi bp Adam Bałabuch przypomniał, że wszystkie środowiska liturgiczne powinna jednoczyć wierność Stolicy Apostolskiej i wydawanym przez nią dokumentom. Wyraził radość z powodu tego spotkania, jak też otwartość na pomoc i współpracę ze środowiskami liturgicznymi.

W końcowej dyskusji pytano o praktyczne sposoby przygotowywania wiernych do świadomego przeżywania liturgii, o kryteria rozeznawania prawidłowości liturgii, mówiono o tym, że liturgia ma pogłębiać wiarę, że nie powinna mieć charakter bezinteresowny - a jej niedosyt cale nie musi być odbierany negatywnie. Komisja KEP zajmująca się liturgią nie ma kompetencji wpływu na liturgię w poszczególnych diecezjach, może wszakże - i powinna - zawsze służyć informacja i konsultacją. Pytaniem otwartym pozostaje właściwa promocja liturgii na szeroką skalę, uzyskiwanie potrzebnych na to finansów i adekwatnego wsparcia mediów.

Jako praktyczny owoc spotkania postulowano dalszą i jeszcze lepszą wymianę informacji - zwłaszcza między środowiskami liturgicznymi a Komisją ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także wzajemne wspieranie inicjatyw rozmaitych ośrodków.

tekst i foto: www.tyniec.benedyktyni.pl
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl