Najmłodsi mnisi tynieccy, nowicjusze i postulanci wraz z ojcem Magistrem Włodzimierzem Zatorskim przybyli do wąchockiego opactwa krótko po godzinie 9.00. Na furcie przywitał ich Opat Wąchocki oiciec Eugeniusz Augustyn. W kaplicy klasztornej wspólnie z braćmi formującymi się w tutejszym opactwie ojciec Magister celebrował Mszę świętą. Po niej odbyło się braterskie spotkanie przy kawie i herbacie, następnie goście zwiedzili klasztor. Kolejne godziny upłynęły na modlitwie brewiarzowej, obiedzie, zaś spotkanie znalazło dopełnienie w Kawiarni Cysterskiej. Cieszymy się z obecności naszych braci benedyktynów i zapewniamy już teraz o naszej rewizycie!
 Aby Bóg we wszystkim był uwielbiony!
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl