W różny sposób próbowano w ciągu wieków określić istotę człowieka, wskazać na to, co wyróżnia go spośród innych stworzeń, decyduje o jego tożsamości i pozwala mu spełniać się jako osobie. Bernard z Clairvaux, średniowieczny mnich i jeden z największych mistyków chrześcijańskich, wielkość tę dostrzegał przede wszystkim w tym, że człowiek jest capax Dei – otwarty na Boga.

foto: floscarmeli.pl

Prezentowana praca p. R. Tichego stanowi rzetelne, wnikliwe, wzorcowe, odkrywcze i pionierskie studium w zakresie antropologiczno-teologicznej doktryny św. Bernarda z Clairvaux. Na szczególną uwagę zasługuje doskonała, wnikliwa, naukowa analiza tekstów Doktora Miodopłynnego oraz logiczność bogatych wniosków i całościowa naukowa synteza przeprowadzonych badań przy pomocy doskonale przygotowanego i realizowanego warsztatu naukowego. Publikacja niniejszego studium, jako dzieło wysokiej rangi naukowej, będzie ważnym wydarzeniem; stanie się ubogaceniem w bibliotekach naukowych instytucji i winno stać się swoistym „katalizatorem” intensywnie podejmowanych badań naukowych w zakresie chrześcijańskiej teologii mistycznej. Pośrednio winno służyć także jako ważna i ubogacająca lektura na drogach życia duchowego.
(Paweł Placyd Ogórek OCD, em. prof. UKSW)

Zamówienie można złożyć na stronie WYDAWCY.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl