Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa składa się z kilku etapów. Istotnymi elementami tej drogi są posługi udzielane seminarzystom. 27 listopada 2011 r. dwóch naszych braci: fr. Benedykt i fr. Bruno otrzymało błogosławieństwo uprawniające do spełniania posługi akolity i lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Uroczystość miała miejsce w Katowicach-Paniewnikach, gdzie nasi bracia studiują w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych. Przewodniczył jej Minister Prowincjalny Prowincji Wniebowzięcia NMP o. Ezdrasz Biesok, który na prośbę Opata Wąchockiego o. Eugeniusza Augustyna udzielił naszym braciom posług akolity i lektora.
 

Brat Benedykt Zieliński wraz z czterema współbraćmi, franciszkanami, został ustanowiony akolitą. Będzie zatem asystował kapłanowi w czasie sprawowania Mszy św., zaś jako nadzwyczajny szafarz Komunii, będzie pomagał prezbiterom w jej rozdzielaniu wiernym.
 

Brat Bruno Paterewicz wraz z trzynastoma współbraćmi, został ustanowiony lektorem. Stąd jego zadaniem będzie czytanie Słowa Bożego podczas celebracji liturgicznych.
 

Braciom z okazji przyjęcia nowych posług składamy najserdeczniejsze życzenia, natomiast Czytelników naszej strony prosimy o modlitwę, by te zadania mogli wypełniać godnie i wiernie w służbie Bogu, Kościołowi i każdemu wierzącemu.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl