Cystersi z Jędrzejowa na nowo podjęli starania o kanonizację słynnego historiografa bł. Wincentego Kadłubka, który zmarł w Jędrzejowie i którego sanktuarium znajduje się w tamtejszym archiopactwie. „Zbliża się 250. rocznica beatyfikacji bł. Wincentego, o którego kanonizację cystersi wciąż się modlą” – powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej opat Edward Stradomski.

Burmistrz Jędrzejowa - Marcin Piszczek i opat Edward Stradomski w sprawie kanonizacji rozmawiali w październiku tego roku z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który obiecał wsparcie i pomoc prawną. Rajcowie Jędrzejowa uważają, że kanonizacja tak popularnego biskupa, a później mnicha – twórcy Kroniki Polskiej, byłaby zaszczytem i promocją dla regionu.

Opactwo jędrzejowskie powstało ok. 1140 r., jako filia burgundzkiego klasztoru Morimond. Przebudowany później kościół ponownie konsekrował w 1210 r. biskup krakowski Wincenty Kadłubek.

Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1160 r. we wsi Karwów koło Opatowa. Był biskupem krakowskim, historiografem, człowiekiem wielkiej wiedzy i kultury, reformatorem Kościoła oraz doradcą panujących.

W 1207 r. zgodnie z ówczesnym zwyczajem został wybrany biskupem krakowskim. Brał udział w Soborze Laterańskim IV, na którym wprowadzono obowiązek rocznej spowiedzi i wielkanocnej komunii świętej, jak również zaostrzono przepisy odnośnie do małżeństwa i celibatu kapłanów.

Z nieznanych powodów w 1218 r. zrezygnował z biskupstwa i wstąpił do zakonu cystersów w Brodnicy (dziś Jędrzejowie). Legenda mówi, że kiedy szedł pieszo z Krakowa, mnisi powitali go ok. kilometr od klasztoru, o czym przypomina usypany później na tym miejscu Kopiec Spotkania.

Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie „Kronikę Polski”. Dzieło składające się z czterech ksiąg, jest dziś głównym źródłem na temat historii Polski w pierwszych wiekach. Wprowadził zwyczaj palenia wiecznej lampki przed tabernakulum. Zmarł 8 marca 1223 r. w Jędrzejowie. Został ogłoszony błogosławionym w 1764 roku – beatyfikował go Klemens XIII.

Bł. Kadłubek jest drugim patronem diecezji kieleckiej (wspomnienie 9 października), patronem miasta Jędrzejowa oraz diecezji sandomierskiej. Jego relikwie rozesłane zostały stąd do ponad 40 polskich i zagranicznych kościołów. Znajdują się one także w opactwie wąchockim oraz od niedawna w Winnikach na Pomorzu, gdzie z Bożą pomocą powstaje nowy cysterski klasztor.

za KAI
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl