Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

W tym dniu chodzimy na cmentarze, zapalamy znicze i ofiarujemy modlitwę w intencji tych, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa Niebieskiego.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, ofiarowany w intencji konkretnego zmarłego.

Na wąchockim cmentarzu są także pochowani cysterscy mnisi, spoczywają oni pośród tych, którym przez całe życie starali się ofiarnie służyć, i którym towarzyszyli modlitwą i posługą sakramentalną. Bardzo prosimy o modlitwę także w ich intencji. Są to:

o. Robert Antoni Kuchar (zm. 25.02.1960)
o. Wawrzyniec Franciszek Jura (zm. 16.05.1981)
o. Jan Stefan Skrzypczyk (zm. 24.03.1986)
br. Wojciech Paweł Kolczyk (zm. 16.03.1990)
o. Adam Łukasz Zając (zm. 29.10.1995)
o. Józef Stanisław Kapusta (zm. 06.03.1997)
o. Andrzej Czesław Korzonek (zm. 13.07.2000)
o. Piotr Janusz Stankiewicz (zm. 17.07.2001)
o. Robert Józef Maguza (zm. 19.09.2001)
o. Tadeusz Antoni Ziomek (zm. 17.01.2009)
o. Ludwik Tadeusz Polak (zm. 10.10.2009)

oraz pochowani w krypcie pod kościołem klasztornym:

o. Opat Benedykt Władysław Matejkiewicz (zm. 29.08.1992)
o. Opat Alberyk Józef Siwek (zm. 12.12.2008)

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym!

Przypominamy, że Msze św. w naszym kościele będziemy celebrowali o godz. 7.00, 9.00 oraz 11.00. Mszy św. wieczornej nie będzie ze względu na zaplanowany KONCERT.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl