Dziś w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się prezentacja książki „Thomas Merton. Życie w listach”. Wybór z ponad 10 tys. listów jakie pozostawił po sobie autor „Siedmiopiętrowej góry” opublikowało właśnie dominikańskie wydawnictwo „W drodze”. Jest to monumentalna antologia listów tego amerykańskiego mnicha, trapisty.


Merton uchodzi za jednego z najbardziej płodnych i prowokujących epistolografów XX wieku. Korespondował z wieloma innymi zakonnikami z różnych części świata, z ludźmi kultury, politykami i działaczami społecznymi, wyznawcami innych religii czy ludźmi określających siebie jako agnostycy czy niewierzący.
Tematyka listów trapisty jest niezwykle różnorodna. Pisał o Biblii, Bogu, teologii, życiu monastycznym, wielkich mistykach Kościoła, problemach Ameryki Łacińskiej i Azji, o ekumenizmie, islamie, buddyzmie, taoizmie, o kulturze, literaturze, o własnej twórczości.

Listy Mertona – piszą autorzy wyboru – pomagają nam dostrzec jego „ewoluujące rozumienie życia monastycznego i tego, co oznacza być mnichem, jego budzenie się świadomości społecznej, doskonalenie swego warsztatu pisarskiego, coraz większą odwagę, gdy zabierał głos jako krytyk społeczeństwa i kultury, podejmowane u samych podstaw wysiłki, aby promować dialog ekumeniczny i międzyreligijny”.

We wstępie do ponad 400 stronicowego tomu zwraca się uwagę, że choć Merton wybrał życie w samotności, to równocześnie kochał ludzi i tęsknił za kontaktem z nimi: korespondował, przyjmował ich w klasztorze, a nawet otrzymał od przełożonych zgodę na podróż do Azji, której duchowość bardzo go inspirowała.

Thomas Merton (1915–1968), trapista, działacz na rzecz pokoju i obrońca praw człowieka, był jednym z najbardziej wpływowych pisarzy religijnych naszych czasów. Obdarzony wielkim talentem literackim sławę zyskał nie tylko dzięki pionierskim dziełom o duchowości kontemplacyjnej, próbom zrozumienia myśli Dalekiego Wschodu i zintegrowania jej z duchowością Zachodu, lecz także dzięki niezachwianej wierze w wartość chrześcijańskiej aktywności społecznej. Duchowa autobiografia Mertona, "Siedmiopiętrowa góra", przetłumaczona na ponad 15 języków, osiągnęła nakład przekraczający milion egzemplarzy. Thomas Merton zginął tragicznie w 1968 roku w Bangkoku, rażony prądem w hotelowym pokoju.

Książkę można kupić m. in. za pomocą internetowej księgarni wydawcy. Kliknij.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl