Tradycyjnie dzień po uroczystości św. Franciszka z Asyżu, 5 października,  w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach Panewnikach zainaugurowano kolejny Rok Akademicki. Na program tegorocznych uroczystości złożyły się: Msza św., sprawozdanie Rektora z działalności seminarium w minionym roku, przyrzeczenie braci rozpoczynających formację seminaryjną oraz wykład inauguracyjny. Całość zwieńczył obiad w klasztornym refektarzu, na który zostali zaproszeni rodzice świeżo upieczonych studentów, wykładowcy i przybyli goście.

Mnisi cysterscy z trzech klasztorów Polskiej Kongregacji Zakonu, korzystając z otwartości i prawdziwej gościnności Braci Mniejszych od wielu lat studiują właśnie w Panewnikach.  

W bieżącym Roku Akademickim 2011/2012 jest ich rekordowa liczba – 10! Jeden ze Szczyrzyca, czterech z Jędrzejowa oraz aż pięciu z naszego wąchockiego opactwa. Przypomnijmy: brat Benedykt jest na czwartym roku, bracia Bruno i Zachariasz na trzecim roku, brat Tymoteusz na drugim oraz brat Kajetan na roku pierwszym.  

Gorąco prosimy o modlitwę za naszych braci studentów, by poprzez studia filozoficzno – teologiczne przygotowali się do gorliwej służby ludziom, Zakonowi i Kościołowi. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć edukację naszych braci poprzez ofiarę serca, to prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

Autorem poniższych zdjęć jest br. Ryszard Kula OFM.
 


Eucharystia o światło Ducha Świętego dla Wykładowców, Wychowawców i Studentów
Zaproszeni Goście zasłuchani w sprawozdanie Rektora
Immatrykulacja Braci z pierwszego roku
Brat Kajetan otrzymuje indeks
z rąk Ministra Prowincjalnego, o. Ezdrasza Biesoka

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach Panewnikach
w Roku Akademickim 2011/2011


 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl