Kurs formacji monastycznej adresowany do najmłodszych mnichów z Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego odbył się od 5 do 9 września br. w Krakowie Mogile.

W tych dniach cystersi z Jędrzejowa, Szczyrzyca, Wąchocka i Mogiły mogli się spotkać, poznać, uczestniczyć we wspólnych wykładach i ćwiczeniach oraz razem celebrować Eucharystię i Liturgię Godzin.

Odpowiedzialnym za stronę merytoryczną był o. dr Ignacy Rogusz ze Szczyrzyca. Dwa bloki tematyczne, które były przedmiotem wykładów i ćwiczeń dotyczyły historii monastycyzmu i historii Zakonu Cysterskiego. Prowadzący pierwszy blok – br. dr Michał Gronowski OSB z Tyńca omówił historię nurtu, który został nazwany monastycyzmem, nakreślił jego ramy historyczne, przedstawił głównych twórców i zarysował duchowość. Bezpośrednio z nurtu monastycznego narodziła się tradycja benedyktyńska, która również stanowiła przedmiot wykładów br. Michała. Drugi blok dotyczył bezpośrednio historii zakonu cysterskiego – tu prelegentem był o. dr. Ignacy Rogusz OCist.

Kurs został wzbogacony o codzienne rekreacje i możliwość zwiedzania Krakowa. Zakonnicy uczestniczyli też w pracach przygotowawczych do wielkiego Odpustu Mogilskiego.

Opat Prezes Piotr Chojnacki w słowie kończącym tegoroczną edycję kursu podzielił się  swoją radością z podjętej inicjatywy, życzył dobrych owoców spotkania – zarówno w wymiarze braterskim jaki i formacyjnym, oraz wyraził nadzieję, że spotkania będą kontynuowane.
 


foto: fr. Kajetan OCist & fr. Bruno OCist.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl