„Ślubuję stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji” – tak podczas dzisiejszej uroczystości mówili dwaj nas bracia – Franciszek i Benedykt, którzy na ręce Opata Eugeniusza złożyli śluby wieczyste.

Po pozytywnym głosowaniu naszej Wspólnoty oraz po odbytych rekolekcjach nadszedł dzień Wieczystej Profesji.  Dwaj bracia – Franciszek Mirosław Synowiec oraz Benedykt Paweł Zieliński podczas Eucharystii sprawowanej w kościele klasztornym, w sposób uroczysty i nieodwołalny potwierdzili chęć służenia samemu Bogu.

Mszy św. celebrowanej o godz. 11.45 przewodniczył Opat Wąchocki – o. Eugeniusz Augustyn. On też w imieniu i z mandatu Kościoła przyjął składane przez braci śluby. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli im najbliżsi, rodzina, krewni, przyjaciele. Przy ołtarzu stanęli zaprzyjaźnieni kapłani, wśród nich księża proboszczowie, a także bracia franciszkanie z Katowic Panewnik – gdzie studiuje brat Benedykt oraz inni młodzi zakonnicy z naszego klasztoru. Słowo Boże – na życzenie neoprofesów – wygłosił o. Gerard Staszczyszyn. Licznie przybyli parafianie z Wąchocka i Głowna – rodzinnej parafii br. Benedykta. Podczas pełnej znaków Profesji Wieczystej oraz sprawowanej tuż po niej Eucharystii polecaliśmy naszych współbraci Dobremu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, szczególnej Patronce Zakonu Cysterskiego.

Życzymy im wytrwałości, wierności i pogody ducha. Niech w ich życiu Bóg będzie uwielbiony!
 


I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
fot. Grzegorz ŻmudaW szczególnych chwilach Kościół zawsze zwraca się do Boga przez wstawiennictwo świętych.
Tu podczas śpiewanej Litanii do Wszystkich Świętych.
fot. Grzegorz Żmuda"Ślubuję stałość, przemianę obyczajów i posłuszeństwo
według Reguły św. Benedykta Opata i Konstytucji zatwierdzonych przez Stolicę Świętą".
fot. Grzegorz ŻmudaOjcze, módl się za mnie - proszą neoprofesi Współbraci
fot. Grzegorz Żmuda"Wejrzyj zatem, Panie, na sługi twoje, które powołałeś w swojej Opatrzności,
i ześlij na nich Ducha świętości, aby z Twoją pomocą wiernie wypełnili,
co dzięki Twej łasce z radością ślubowali"
- z Modlitwy Konsekracyjnej
fot. Grzegorz Żmuda
"Oto brat nasz teraz zostaje odziany w tę szlachetną szatę,
którą święci Ojcowie nakazali nosić wyrzekającym się świata na znak niewinności i pokory"
- z obrzedów ślubów.
fot. Grzegorz ŻmudaLiturgia Eucharystyczna
fot. Grzegorz Żmuda
Za nowych Profesów Wieczystych - niech Bóg będzie uwielbiony!
fot. Grzegorz Żmuda

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl