Po Stanach Zjednoczonych i Wąchocku przyszedł czas na rodzinne Ołpiny. To w tej urokliwiej, podtarnowskiej miejscowości Opat Eugeniusz celebrował dziś dziękczynną Eucharystię, w której dziękował Bogu za dar 25 lat posługi kapłańskiej. Dzień również nie był przypadkowy, 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, jest to dzień odpustu dla wspólnoty parafialnej w Ołpinach. Tradycyjnie też na ten dzień zjeżdżają się do kościoła parafialnego księża pochodzący z tej parafii.

Tegoroczny odpust został wzbogacony kapłańskim jubileuszem rodaka – Opata cysterskiego klasztoru w Wąchocku. Jubilat przewodniczył Najświętszej Ofierze, skierował do licznie zgromadzonych wiernych Słowo Boże i poprowadził procesję Eucharystyczną. Podczas Mszy św. nie zabrakło księży rodaków, rodziny Opata Eugeniusza oraz parafian i mnichów z Wąchocka. Po zakończonej Eucharystii główny celebrans w asyście jeźdźców odsłonił i poświęcił pamiątkową płytę dedykowaną Ignacemu Solorzowi.

Kiedy religijne uroczystości dobiegły końca wszystkich gości zaproszono do miejscowego Wiejskiego Domu Kultury, by tam przy suto zastawionym stole kontynuować spotkanie. Warto wspomnieć, że w ołpińskim jubileuszu uczestniczyli także parafianie z Wąchocka, zaś Radę Miejską reprezentował pan Tomasz Szczykutowicz.

Tradycją jest, że Jubilat w roku jubileuszu odwiedza różne miejsca by tam sprawować dziękczynną Eucharystię. Jest to wyraz pamięci o wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób towarzyszyli mu w kapłańskiej drodze. Kolejna uroczystość będzie miała miejsce 15 sierpnia, w dniu odpustu ku czci Matki Bożej Wniebowziętej w Sulejowie Podklasztorzu. Jest to klasztor – filia wąchockiego opactwa.

Przypomnijmy: Opat Eugeniusz pochodzi z Ołpin koło Tarnowa, urodził się w 1954 roku. Do Zakonu Cysterskiego w Wąchocku wstąpił w roku Jubileuszu 800 lecia fundacji w 1979 roku. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. 26 marca 1986 roku został wyświęcony na kapłana przez abp katowickiego Damiana Zimonia. Przez 7 lat był wikariuszem w Wąchocku, potem pełnił funkcję proboszcza w Wąchocku i Krzeszowie. W listopadzie 2006 roku został wybrany Opatem Wąchockim. Uroczysta benedykcja miała miejsce 27 stycznia 2011.
 
 


Procesja wejścia
Foto: fr. Kajetan OCist.Brat Zachariasz podczas czytania Lekcji
Foto: fr. Kajetan OCist.Psalm responsoryjny wykonuje brat Benedykt
Foto: fr. Kajetan OCist.
 


Najświętsza Ofiara
Foto: Tomasz Szczykutowicz (www.wachock.info)Licznie zgromadzeni wierni, w tym rodzina Jubilata i Goście
Foto: Tomasz Szczykutowicz (www.wachock.info)Podczas trwania życzeń
Foto: fr. Kajetan OCist.Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Foto: Tomasz Szczykutowicz (www.wachock.info)Z parafianami z Wąchocka
 Foto: Tomasz Szczykutowicz (www.wachock.info)
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl