XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Stowarzyszenia Cudownego Medalika (Apostolatu Maryjnego) na Jasną Górę miała miejsca 22 i 23 lipca 2011. Odbyła się pod hasłem „Bądźcie miłosierni”. Przygotował ją dyrektor krajowy AM – ks. T. Lubeleski CM oraz Apostolat Maryjny diecezji gliwickiej. Uroczystość zgromadziła ok. 5 tys. pielgrzymów.
 

Diecezję Radomską reprezentowały grupy z Radomia, Pionek, Skarżyska – Kamiennej, Skarżyska Kościelnego, Wąchocka i Marcinkowa. Z naszej parafii wyjechało 23 osoby; łącznie z parafianami Skarżyska – 63 osoby, w tym opiekun diecezjalny Apostolatu Maryjnego – o. Jerzy Niewczas OCist., a także fr. Zachariasz Mikrut OCist. i fr. Kajetan Kaczorowski OCist. z wąchockiego opactwa.

Pielgrzymi nawiedzili sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw w Leśniowe, uczestniczyli w spotkaniu modlitewnym i Eucharystii na Szczycie Jasnej Góry, a następnie udali się do sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Szczególną łaską obdarzył pielgrzymów Stwórca, dając im piękną pogodę i możliwość spokojnego przeżycia spotkania z Jasnogórską Panią. Ubogaceni Słowem Bożym wygłoszonym przez biskupa Gerarda Kusza, jednością w modlitwie na Szczycie i w autokarach, wdzięczni Panu Bogu i Niepokalanej stanęli do nowych apostolskich zadań.

Moderator diecezjalna Apostolatu Maryjnego
Zofia Miernik

foto: BPJG / Marek Kępiński
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl