Trzech teologów z Włoch, Hiszpanii i Niemiec otrzymało dziś z rąk papieża Nagrodę Ratzingera. Przyznała je po raz pierwszy Watykańska Fundacja Josepha Ratzingera - Benedykta XVI.

Uroczystość odbyła się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Sylwetki laureatów: prof. Manlio Simonettiego, ks. prof. Olegario Gonzáleza de Cardedala i o. prof. Maximiliana Heima przedstawił kard. Camillo Ruini, przewodniczący komitetu naukowego Fundacji, kierowanej przez prał. Giuseppe Antonio Scottiego. W imieniu laureatów podziękował o. Heim, po czym przemówienie wygłosił Benedykt XVI, w którym zastanawiał się czym jest naprawdę teologia.
 

fot. OSSERVATORE ROMANO /PAP/EPA

Pierwszą Nagrodę Ratzingera otrzymali: patrolog i dwóch teologów dogmatyków.

85-letni Włoch, prof. Manlio Simonetti jest specjalistą od Ojców Kościoła. Wykładał na Uniwersytecie La Sapienza i w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Jest autorem krytycznych wydań dzieł m.in. św. Cypriana, św. Augustyna, Orygenesa i św. Grzegorza Wielkiego, redaktorem prestiżowych serii naukowych „Biblioteca patristica” i „Corona Patrum”, współautorem historii starożytnej literatury chrześcijańskiej.

76-letni Hiszpan, ks. Olegario González de Cardedal jest teologiem-dogmatykiem. W latach 1969-79 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wykładał na Papieskim Uniwersytecie w Salamance i Uniwersytecie Complutense w Escorialu. Założył Szkołę Teologii Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara na Międzynarodowym Uniwersytecie w Santander. Napisał dzieła z teologii systematycznej, m.in. o misterium Trójcy Świętej u św. Bonawentury, pracę chrystologiczną o Jezusie z Nazaretu, książkę „Bóg”, oraz dwutomowe „Podstawy chrystologii”.

Najmłodszy w gronie nagrodzonych, 50-letni niemiecki cysters, o. Maximilian Heim, od lutego br. opat w Heiligenkreuz w Austrii, jest również teologiem dogmatykiem, znawcą dorobku Josepha Ratzingera. Wykłada na Uniwersytecie w Heiligenkreuz. Wchodzi w skład Rady Naukowej Instytutu Papieża Benedykta XVI w Ratyzbonie i jest doradcą wydania „Opera omnia” Josepha Ratzingera.

źródło: www.wiara.pl
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl