Autorka znakomitych książek historycznych, głównie dotyczących historii monastycyzmu i kultury religijnej w Polsce, benedyktynka s. Małgorzata Anna Borkowska otrzymała 2 czerwca tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wśród zebranych w auli kard. Stefana Wyszyńskiego gości byli m.in. brat laureatki Michał Borkowski z żoną, prof. Jerzy Kłoczowski, redaktor naczelny „Więzi” Zbigniew Nosowski i dyrektor SIW Znak Henryk Woźniakowski, a także wiele przedstawicielek życia zakonnego w Polsce, w tym przełożona Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych w Polsce m. Leticja Niemczura, przełożona generalna Sióstr Benedyktynek Samarytanek m. Maria Kotrysiak, ksieni klasztoru benedyktynek w Staniątkach m. Stefania Polkowska.

Decyzja o przyznaniu doktoratu ma na celu  „wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć siostry Małgorzaty Anny Borkowskiej z Zakonu Świętego Benedykta, wybitnej badaczki dziejów i kultury żeńskich wspólnot zakonnych w Polsce oraz monastycyzmu, która łączy w sposób harmonijny głębię powołania mniszego ze swoim całym dorobkiem intelektualnym, pisarskim i naukowym”.

Historię życia i twórczości laureatki przedstawił prof. Henryk Gapski. - Kolejne lata życia zakonnego siostry Małgorzaty obfitują w całe mnóstwo działań przejawiających się twórczością intelektualną, pisarską, edytorską, badawczą, archiwalną, translatorską, nauczycielską – mówił. - Teksty, które opublikowała, idą w setki, książek jest kilkadziesiąt. Uderza przede wszystkim różnorodność wypowiedzi, bogactwo gatunków, rodzajów i form – dodał, przypominając, że w twórczości tej dominuje nurt dociekań historycznych.

Zauważył, że już w pierwszych publikacjach s. Borkowskiej można się dopatrzeć programu przyszłych, rozkładających się na kolejne dziesięciolecia, badań historycznych. - Obejmuje on i dzieje, i kulturę zakonów żeńskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie benedyktynek, edytorstwo tekstów źródłowych i same siostry wreszcie, którym poświęciła liczne studia prozopograficzne, socjologiczne, biograficzne i leksykograficzne – mówił.

S. Borkowska w swoim dorobku ma także powieści, opowiadania, literaturę dla dzieci oraz słuchowiska radiowe. Jak powiedział prof. Gapski, jej pisarstwo to „wyjątkowy przykład przymierza kultury literackiej i miłości do przeszłości”.

Siostra Małgorzata Borkowska jest także autorką książki o wąchockim klasztorze, która ukazała się w 1998 roku, pod tytułem „Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku”.

- Gdyby Pan Bóg myślał o mnie połowę tego, co myśli pan profesor Gapski, miałabym zbawienie w kieszeni. Ale nawet pan profesor Gapski nie zdołał ukryć faktu, że historyk jestem ci ja z przypadku – odpowiadała na pochwały laureatka, dodając, że tłumaczem jest także z przypadku: „Trochę wiadomości, trochę bezczelności, i tak to szło”. Swoje wystąpienie zadedykowała tym wszystkim, dzięki którym „książki stoją na półce”, a których, jak dodała, zebrała się „cała armia”: od szkolnego anglisty, przez profesorów w Toruniu i Lublinie, matkę Edytę Samukównę, archiwistów i bibliotekarzy, aż do wydawców. – Tak więc ten doktorat uhonorował całe mnóstwo ludzi. I dobrze, bo historia to właśnie sprawa ludzi; przynajmniej tak ją rozumiem i tak ją pisałam. Ludzi; nie instytucji, nie przedmiotów, ale ludzi, którzy czegoś chcieli, coś sobie stawiali za cel, jakoś im to wychodziło mniej lub bardziej, i to jest właśnie pasjonujące: odkrywać, jak i dlaczego. Więc w imieniu wszystkich ludzi, uhonorowanych tym doktoratem: dziękuję - powiedziała.

S. Małgorzata Anna Borkowska studiowała filologię polską i filozofię na UMK oraz teologię na KUL. Profesję wieczystą złożyła w lipcu 1970 roku. Jest autorką wielu książek historycznych, głównie dotyczących historii monastycyzmu i kultury religijnej w Polsce, tłumaczką, znana głównie z przekładów pism monastycznych greckich i łacińskich. Od 1964 r. mieszka w klasztorze ss. benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl