Już po raz dwudziesty trzeci Kościół katolicki 2 lutego obchodził Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Także Kościół radomski włączył się w celebrowanie tego doniosłego wydarzenia.

W tym roku diecezjalne obchody dnia życia konsekrowanego odbyły się w wąchockim opactwie, gdzie zgromadzili się przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego z całej diecezji.

 
   fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Uroczystość rozpoczęła się przedpołudniową modlitwą Kościoła, którą poprowadził ojciec opat Eugeniusz Augustyn. Następnie o. Kajetan Kaczorowski, podprzeor wąchockiego opactwa wygłosił konferencję do zebranych osób konsekrowanych, po której nastąpiła adoracją Najświętszego Sakramentu. Wprowadziło to wszystkich obecnych do kulminacyjnego momentu tego spotkania, jakim była wspólna Ofiara Mszy Świętej sprawowana przez kapłanów zakonnych z terenu naszej diecezji, której przewodniczył i homilię wygłosił pasterz radomski, JE ksiądz biskup Henryk Tomasik. Mówił w niej, że zakony dają wielkie ożywienie dla współczesnego świata, a misją osób konsekrowanych jest głoszenie Królestwa Bożego. Po homilii nastąpiło odnowienie ślubów zakonnych przez osoby życia konsekrowanego według własnego charyzmatu.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy zgromadzili wysłuchali konferencji br. Wawrzyńca, w której wyjaśniał symbolikę liczbową w architekturze cysterskiej. Spotkanie zakończyła wspólna agapa w refektarzu klasztornym.


GALERIA - Gość Radomski 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl