Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach – Panewnikach, gdzie studiują nasi bracia klerycy, zainaugurowało kolejny rok akademicki. Mszy Świętej sprawowanej na rozpoczęcie nowego roku przewodniczył Minister Prowincjalny Zanonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach o. Antonin Brząkalik wraz z ojcami opatami z Wąchocka i Szczyrzyca. Druga część uroczystości inauguracyjnych odbyła się w auli św. Franciszka, gdzie Ojciec Rektor August Smyczek przywitał przybyłych na uroczystość, po czym odbyła się immatrykulacja 9 braci z pierwszego roku i wręczenie im indeksów. Wśród braci z pierwszego rocznika są również bracia z naszego  wąchockiego opactwa, br. Wawrzyniec Michalik oraz br. Cyprian Czumak. Następnie Ojciec Prowincjał otworzył nowy rok akademicki, zaśpiewano tradycyjne „Gaudeamus igitur” i wysłuchano wykładu inauguracyjnego. Wszystko uwieńczył wspólny obiad w refektarzu klasztornym.

Mnisi cysterscy z trzech klasztorów Polskiej Kongregacji Zakonu, korzystając z otwartości i prawdziwej gościnności Braci Mniejszych od wielu lat studiują właśnie w Panewnikach.
W bieżącym Roku Akademickim 2018/2019 studiuje ich siedmiu. Trzech ze Szczyrzyca, oraz czterech z naszego wąchockiego opactwa. Przypomnijmy: brat Fabian na V roku, brat Justyn na IV roku oraz bracia Wawrzyniec i Cyprian na roku I.

Gorąco prosimy o modlitwę za naszych braci studentów, by poprzez studia filozoficzno – teologiczne przygotowali się do gorliwej służby ludziom, Zakonowi i Kościołowi w świętym Kapłaństwie Chrystusowym.Tekst: br. Fabian OCist
Zdjęcia: br. Albert OFM
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl