Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie procesu inwestycyjnego. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji, co do zakresu planu funkcjonalno – użytkowego, uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz inwestycji w polegającej na modernizacji i rozbudowie muzeum poprzez adaptację zabytkowych pomieszczeń klasztornych wraz z termomodernizacją na terenie Opactwa.

Zaprosznie

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Regulamin


 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl