Gdy ciężary winy przeszłości
Podały naród niewoli,
Z dawnego błędu ratując,
Wolnością go obdarzyłaś.

Królową jesteś pokoju,
Więc uproś pokój ludowi,
Oddal wojny i spory,
Otaczaj wszystkich opieką.
[hymn brewiarzowy o Najświętszej Maryi Pannie]
W święto św. Marcina – 11 listopada – w świątyni opackiej miała miejsce Eucharystia, będąca podziękowaniem za dar wolnej Ojczyzny. Mszy przewodniczył o. Opat Eugeniusz, który wyrażał wdzięczność Bogu w Trójcy jedynemu i Matce Przenajświętszej za opiekę nad Rzeczpospolitą w 99 rocznicę odzyskania Niepodległości.
Przed kruchtą kościoła klasztornego zgromadziły się poczty sztandarowe – organizacji patriotycznych i miejscowych szkół – aby swoją obecnością oddać hołd poległym mieszkańcom Wąchocka, którzy zginęli w walkach narodowowyzwoleńczych i w obronnie granic II RP. Poczty ulokowały się ramieniu transeptu, a naprzeciw ich stanął zespół folklorystyczny dzieci ze Starachowic. Razem ze swoim akompaniamentem muzycznym ów chór uwznioślił patriotyczny ton dziękczynnej Eucharystii.
W wygłoszonej do zgromadzonych homilii o. Opat przedstawił drogę Polaków do odzyskania suwerenności. Podkreśli, że była to zasługa nie tylko działań wojskowych, ale uwypuklił olbrzymi wkład ludzi kultury i nauki w utrzymaniu i propagowaniu patriotyzmu. Wspominając o sylwetkach polskich pisarzy, malarzy czy badaczy, ukazał również dwa słynne symbole walki z zaborcą – strajk dzieci wrzesińskich i wóz Michała Drzymały. Kaznodzieja nie zapomniał również przedstawić represje zaborców względem opactwa: W zaborze pruskim i rosyjskim prawie wszystkie zakony zostały zlikwidowane. Również i nasze wąchockie opactwo. Mnisi zostali wypędzeni w 1819 r. Wąchockowi odebrano prawa miejskie, a ludność zsyłano na Sybir. Wielu z nich tam zginęło. Dwadzieścia osób z naszej gminy oddało życie idąc za Piłsudskim. Dziś oddamy im hołd, udając się pod pomnik, który upamiętnia ich ofiarę.
Po zakończeniu Eucharystii poczty sztandarowe i zgromadzeniu wierni wyruszyli pod pomnik poległych mieszkańców Wąchocka. Tamże o. Opat poświecił dwa zrekonstruowane w ostatnich dniach obeliski z orłami, które flankują główną część pomnika. W tym miejscu zostały odczytane imiona poległych, pod pomnikiem delegacje złożyły wieńce i znicze, a młodzież z Wąchocka wykonała koncert pieśni patriotycznych.  
Tekst i zdjęcia - fr. W.M.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl