W niedzielę dnia 19 listopada 2017 r. w wąchockiej parafii w czasie każdej mszy świętej odbędą się zaproszenia na ''Katechezy zwiastowania'', prowadzone przez Drogę Neokatechumenalną. Katechezy będą odbywały się aż do Bożego Narodzenia w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.30 w salce naprzeciw kawiarni na tzw. opatówce.

Neokatechumenat powstał w 1964 r. w duchu odnowy życia parafialnego, postulowanego przez Sobór Watykański II. Jego twórcą jest hiszpański artysta Kiko Argüello, który swoje doświadczenie obecności Jezusa Chrystusa zaczął od życia wśród biedoty, żyjącej w barakach Palomeras Altas na przedmieściach Madrytu. Wiecie, co zobaczyłem w tych ludziach? Nie zobaczyłem tego, o czym mówi Nietzsche, czy Bóg może lub czy nie może. Zobaczyłem w nich Chrystusa Ukrzyżowanego. Ruch, który powstał wokół niego nie miał rekrutować się z elity czy filantropów. Chciał pomóc ludziom zagubionym życiowo, biednym i wykluczonym społecznie, zgodnie ze słowami proroka: Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój (Ez 37, 12). Miał on świadomość, że są to już osoby ochrzczone, które jednakże odsunęły się od Kościoła i wiary. Otaczające ich środowisko, często propagując wartości skrajnie sprzeczne z chrześcijaństwem, doprowadziło do degradacji ich religijności. Droga Neokatechumenatu miała się stać nie tylko drogą nawrócenia, ale drogą głębszego wprowadzenia w wiarę - zmierzającą do tego, aby czystym sercem szukać Boga. Miała stworzyć przestrzeń do wytworzenia niczym nie zmąconej głębi, w której byłby tylko Bóg i nic poza Nim – zgodnie z przykazaniem miłości: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie (Mt 22, 37 – 38).Neokatechumenat nawiązuje swoimi ideałami do wczesnochrześcijańskiego katechumenatu. Podkreśla to Kiko Argüello:
W Kościele pierwotnym był katechumenat – kształcenie, ponieważ bycie chrześcijaninem oznacza nowe stworzenie. Jesteśmy nowym stworzeniem zrodzonym z nieba. Ale w tym nowym stworzeniu, które usłyszało nowinę o Zbawieniu, czyli kerygmat, rodzi się tylko odrobina Ducha Świętego, która musi się rozwinąć; dorosnąć. Dlatego my tworzymy małe wspólnoty, tak jak pierwsi chrześcijaninie, jak Święta Rodzina z Nazaretu. Bierzemy tego, który ma małą wiarę i tak jak Jezus Chrystus urodził się malutki i potrzebował 30 lat, by stać się dorosłym, tak my robimy drogę,
która trwa wiele lat, by utworzyć dorosłego chrześcijanina.Od starożytności reakcją Kościoła na jego coraz większą masowość, było pojawienie się zakonów. Z założenia były to niewielki wspólnoty, pragnące naśladować Chrystusa - przyglądając się Jego poszczególnym cechom. Naśladowano (i nadal się naśladuje) Jezusa modlącego się na górze (zakony kontemplacyjne), Chrystusa nauczającego (kaznodziejskie) czy Pana, który uzdrawia (wszelkiego rodzaju opiekujące się biednymi). Podobnie i neokatechumenat czerpie z wielowiekowego doświadczenia zakonów, nie stając się jednym z nich.
Chcą stać się po prostu chrześcijanami nie tylko z nazwy ale i z życia. Drogę neokatechumenalną oparto na trzech filarach: Słowa, Liturgii i Wspólnoty. Członkowie Drogi zagłębiają się w lekturę Pisma Św., starając się jak najgłębiej zrozumieć Słowo Boże. Uczestniczą w Eucharystii. Dzielą się też doświadczeniem własnego życia Ewangelią tworząc wspólnotę. Dlatego też wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszamy do naszego opactwa na msze św. w niedzielę i katechezy w poniedziałki i czwartki.

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl