JERYCHO RÓŻAŃCOWE – PLAN MODLITWY
z 3/4 listopada 2017 roku, z piątku na sobotę

 

18.00 – Msza Św. w intencji parafian na rozpoczęcie Jerycha Różańcowego

20.00 – Różaniec część I – Tajemnice Radosne

21.00 – Apel Jasnogórski

21.30 – czuwanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

22.00-23.00 – czuwanie modlitewne Rycerzy Kolumba

23.00 – Modlitwa za kapłanów, zgromadzenia zakonne i w intencji nowych powołań

24.00 – Msza Św. w intencji nowych powołań kapłańskich zakonnych do naszego Opactwa,

1.00 – Różaniec część II – Tajemnice Światła

2.00-6.30 – czuwanie modlitewne

6.30 – Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 – Msza Św.

7.30 – Msza Św.

9.00 – Różaniec część III – Tajemnice Bolesne

10.00 – 15.00 – czuwanie modlitewne Kół Żywego Różańca

15.00 – Godzina Miłosierdzia

15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 – czuwanie modlitewne

18.00 – Msza Św. na zakończenie Jerycha Różańcowego - po Komunii św. zawierzenie rodzin Matce Bożej.

W uroczystość Zwiastowania NMP – 25 marca 2017 r. rozpoczęło się w diecezji radomskiej 300 dniowe Jerycho Różańcowe, mające trwać do wigilii Narodzenia Pańskiego. Codziennie w innej parafii rozpoczyna się modlitewny szturm do nieba, trwający nieustanie przez cały dzień i noc, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W wąchockiej świątyni rozpocznie się 3 listopada. Podczas Jerycha Różańcowego można uzyskać odpusty pod zwykłymi warunkami:
1. adoracji Najświętszego Sakramentu przez minimum pół godziny;
2. odmówienia w kościele jednej części Różańca św. w całości, połączonej z rozważaniem tajemnic.
Ks. biskup Henryk Tomasik prosi, aby w swoich intencjach na Jerychu obejmować świat, Kościół, Ojczyznę, Diecezję i Parafię. Sugeruje, aby była to ''gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego''.
Nazwa wydarzenia, odwołująca się do biblijnego miasta Jerycha, nie jest przypadkowa. Bezpośrednio nawiązuje do starotestamentowego oblężenia Jerycha przez wojska Jozuego, które przez 6 dni okrążały mury wraz z Arką Przymierza, dmąc w trąby. Siódmego dnia mury runęły, a Izraelici zdobyli miasto. W Piśmie Św. Jerycho zawsze interpretowano jako miasto grzechu, w kontraście do miasta świętego – Jerozolimy. Podkreślono to chociażby w nowotestamentowej przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 30n), gdzie napadnięty wędrowiec szedł właśnie z Jerozolimy do Jerycha. Sewer z Antiochii interpretował tą perykopę ewangeliczną jako upadek grzesznej ludzkości (''wskutek sprzeniewierzenia się Adama ludzkość straciła prawo pobytu w raju''), dla którego jedynym ratunkiem jest Chrystus. Jezusa przecież Żydzi obrażali, nazywając Samarytaninem - Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem (J 8, 48).
Alegorycznie więc rozumiano, że tak jak wojsko Jozuego (imię Jozue jest jedną z form zapisu imienia Jezus) zniszczyło grzeszne miasto dźwiękiem trąb, tak Chrystusa zwycięża nad grzechem. Nazwa Jerycha różańcowego nawiązuje również do uzdrowienia niewidomego przez Jezusa, właśnie u bram owego miasta (Mk 10, 46 – 52).
Jerycha różańcowe są regularnie organizowanie w całej Polsce, jeżeli znajdzie się grupa wiernych pragnących w nim uczestniczyć. Wtedy trwają one 7 dni i 6 nocy, będąc nieprzerwanym, rotacyjnym czuwaniem wiernych przed Najświętszym Sakramentem. Ich ideę zaszczepił Anatol Kaszczuk, który gdy ważyły się się losy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r., zaproponował owe siedmiodniowe ''Oblężenie Jerycha'' na Jasnej Górze.  

 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl