Dnia 19 lutego 2017 r. w czasie sumy miał miejsce obrzęd wprowadzenia nowego proboszcza. Od niedzieli zwierzchnikiem wąchockiej parafii został o. Jakub Rochowski, zastępując na tym stanowisku o. Rajmunda.

W imieniu biskupa radomskiego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. kanonik Marek Janas, a Eucharystię koncelebrował również ojciec opat Eugeniusz.
W swojej homilii o. Jakub tłumaczył sens i pojęcie świętości: ,,Być świętym, to znaczy być doskonałym. A religijna doskonałość nie jest perfekcjonizmem. Biblijna doskonałość polega na tym, aby być jak Ojciec Niebieski: łagodny, miłosierny, czyniący pokój, otwarty dla każdego i gotowy do pomocy, a nawet gotowy oddać życie za drugiego. To podobieństwo do Boga można streścić w słowach: Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała (1 J 2, 5). Trzeba nam dogłębnie znać naukę Chrystusa i żyć nią na co dzień. Dziś obejmując urząd proboszcza parafii św. Floriana w Wąchocku chcę tą naukę i prawdę realizować wraz z wszystkim parafianami”. Nowy proboszcz symbolicznie również otrzymał klucze do świątyni.

Niech skromnymi życzeniami dla o. Jakuba, w imieniu wspólnoty parafialnej i zakonnej, stanie się hymn z nieszporów, odmawianych we wspomnienia pasterzy Kościoła:

,,Błogosławione ręce, które sieją,
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa;
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju.
Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia”.

Tekst i zdjęcia: K. M.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl