Dnia 18 grudnia 2016 r. o godz. 18 został zaplanowany wernisaż wystawy ,,Mistyka Narodzenia Pańskiego”, który odbędzie się w romańskim kapitularzu opactwa Cystersów w Wąchocku. Sama wystawa zostanie umieszczona na krużganku, okalającym wirydarz i będzie można ją oglądać do 6 stycznia.


Na szklanych tablicach zostaną zaprezentowane fotografie pana Andrzeja Kalinowskiego, który poprzez pryzmat soczewki obiektywu próbował uwiecznić głębię Liturgii. Osoby, które przybędą ujrzeć ową wystawę, będą delektować nie tylko zmysł wzroku – fotografie zostaną uzupełnione dystychami Angleusa Silesiusa - mistyka i poety, żyjącego w XVII wieku. „Ach szczęście! Bóg człowiekiem, narodził się właśnie! Gdzie? We mnie: zechciał oto ujrzeć we mnie matkę” – w tych słowach ów mistrz pióra podkreślał ponadczasowość inkarnacji Emmanuela. Mając świadomość, że poezja barokowa dziś nie trafia do każdego czytelnika, dlatego zdjęcia będą również opatrzone komentarzem Benedykta XVI, który w niezwykły sposób, głębokie i trudne aspekty teologiczne potrafi przekazać w zrozumiałej formie.

Na wernisażu będzie można również wysłuchać krótkiej prelekcji, przybliżającej postać Anioła Ślązaka, jak i przesłania całej ekspozycji. Już dziś serdecznie zapraszamy na wernisaż, jaki i na samą wystawę.


 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl