W ostatnią, mroźną niedzielę listopada - 27 XI 2016 r. - tradycyjnie nasza wspólnota szczególną modlitwą otacza zmarłych dobrodziejów wąchockiego opactwa. W ów dzień pragniemy również podziękować naszym przyjaciołom i dobroczyńcom, dzięki którym, możemy nieść broń swojej posługi: modlitwę i przebłagalną ofiarę kadzielną. (Mdr 18, 21).

Gdy w samo południe kuranty na wieży Rakoczego zaczęły nucić Anioł Pański, niewielki dzwoneczek obok portalu zakrystii zwiastował rozpoczęcie uroczystej Eucharystii. Przewodniczył jej ojciec Opat Eugeniusz, który również wygłosił homilię do zebranych wiernych. Rozważał on usłyszaną perykopę ewangeliczną o zabarwieniu eschatologicznym, aby podkreślić potrzebę nieustannej modlitwy i czuwania. Zaznaczał, jak ważne jest zainteresowanie drugim człowiekiem – w szczególności rodziną i bliskimi – dając jako przykład niepokój, który odczuwamy, gdy bliscy są daleko od nas i w podróży. Tak jak oczekujemy ich powrotu, tak powinniśmy oczekiwać nadejścia Chrystusa, a owo wyczekiwanie powinno polegać na malowaniu obrazu Chrystusa na płótnie naszego człowieczeństwa – stwierdził kaznodzieja.

Po Mszy Św. na krużgankach okalających wirydarz, zgromadzeni przyjaciele i dobrodzieje opactwa, rozważali kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Modlitwę prowadził o. Gerard, który w głębokiej zadumie przypominał o tych, którzy zakończywszy bieg ziemskiego życia, ustrzegli wiary i dla których odłożono wieniec sprawiedliwości (por. 2 Tm 4, 7 – 8). Do modłów włączali się również ci, którzy miejsce swego doczesnego spoczynku znaleźli pod piaskowcowymi płytami posadzki krużganków. Z radością patrzyli, że duch modlitwy synów św. Bernarda, wciąż wypełnia mury wąchockiego opactwa.

Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch (Ga 5, 17), więc i o nie, należało tego dnia również zadbać. Dlatego po Drodze Krzyżowej na przybyłych gości czekał w refektarzu ciepły, myśliwski bigos, gorąca herbata i smaczne ciasto.


 


Tekst: Krystian Michalik
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl