W ostatnią sobotę 14 maja sala Św. Bernarda w wąchockim opactwie gościła znakomitych prelegentów, znaczących gości i słuchaczy podczas konferencji naukowej "Średniowiecze i nauka". Konferencja zorganizowana została przez Koło Naukowe Studentów Seminarium Duchownego w Radomiu z inicjatywy ks. dr Wojciecha Wojtyły. Jej celem było wskazanie wpływu, jaki średniowiecze – epoka tak licznych kontrastów wywarła na ukształtowanie się nowożytnej nauki. 

Przed konferencją prelegenci i goście mieli okazję zwiedzić wąchockie opactwo, z zainteresowaniem przyjrzeli się zbiorom Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, odwiedzili najcenniejsze pomieszczenia klasztoru i przenieśli się do Sali Św. Bernarda w której miejsce miały prelekcje wykładów.
Uczestników sympozjum powitali Opat wąchockiego Opactwa o. Eugeniusz Augustyn oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela. Spośród zaproszonych gości głos zabrali m.in. biskup pomocniczy diecezji radomskiej JE Ksiądz Biskup dr hab. Piotr Turzyński i Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.


Po wprowadzeniu w ideę i założenia konferencji pierwszą część moderował ks. dr Wojciech Wojtyła Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Referaty wygłosili:
- ks. dr hab. Marek Jagodziński, Jak uprawiano teologię w średniowieczu?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- dr Zbigniew Markwart, Główne nurty myśli politycznej polskiego średniowiecza, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
- ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, Caritas chrześcijańska w rozumieniu średniowiecznych teologów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - dr Andrzej Pytlak, Cysterska reforma chorału w XII wieku, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

W drugiej części konferencji prowadzonej przez
ks. prof. dr hab. Ignacego Bukwę swoje wystąpienia mieli:

- ks. dr Jarosław Wojtkun, Wyprawa do średniowiecza kluczem do lektury teologii moralnej dzisiaj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH, Nowoczesne dziedzictwo św. Franciszka, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
- dr hab. Krzysztof Ćwikliński, prof. UTH, Średniowiecze w prozie polskiej okresu Dwudziestolecia Międzywojennego, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
- dr Karol Dąbrowski, „Obecność” średniowiecza w kształceniu polskich studentek i studentów prawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wyśmienite referaty, miła i kameralna atmosfera, przyjemnie spędzony czas Między Historią a Humorem – tak najkrócej można podsumować kilka godzin które minęły jak krótka chwila. Okazuje się, że mroki średniowiecza nie są aż tak głębokie, wręcz okres ten można nazwać złotym czasem dla fundamentów dzisiejszej nauki, obyczajów i ruchów myślicielskich. Odczarowanie mitu ciemnego średniowiecza to zadanie, które stanie przed, mamy nadzieję kolejną konferencją o której potrzebie organizacji w przyszłym roku mówili zgodnie wszyscy zainteresowani.Tekst za: www.wachock.pl

 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl