II Niedziela Wielkiego Postu była dla naszej Wspólnoty dniem świątecznym i szczególnym dla naszych najmłodszych współbraci. Powody były dwa: obłóczyny i pierwsze śluby, oraz ich bohaterowie czyli fr. Sławomir, fr. Mariusz i fr. Jan.

Po jutrzni podczas Najświętszej Ofiary kandydaci do naszego opactwa wyrazili wobec całej Wspólnoty wolę rozpoczęcia okresu próby życia zakonnego pod Regułą i Opatem w wąchockim klasztorze. Od tego czasu bracia rozpoczynają właściwy czas życia zakonnego i klasztornego. Nowicjat jest czasem, w którym z jednej strony nowi bracia przyglądają się i z pełnym zaangażowaniem podejmują wszystkie obowiązki wynikające z obranego sposobu życia, z drugiej zaś strony społeczność klasztorna wyrabia sobie zadanie o zdolności i dojrzałości nowicjuszy do wytrwania w monastycznej wspólnocie.

Ważnym momentem w czasie obłóczyn było nadanie nowego imienia:

Sławomir Makoś
w zakonie będzie nosił imię Mikołaj, który pochodzi z Kobylan, parafia Narodzenia NMP (diec. przemyska)

Mariusz Stolarski w zakonie będzie nosił imię Serafin, który pochodzi z Dzierżeniowa, parafia Maryi Matki Kościoła (diec. świdnicka)
 


 

Drugie ważne wydarzenie także miało miejsce podczas celebrowania Najświętszej Ofiary. Wówczas to brat Jan Janisiewicz na ręce opata złożył pierwszą profesję monastyczną. Obrzęd ten kończy okres kanonicznego nowicjatu i jest kolejnym potwierdzeniem woli trwania na obranej wcześniej drodze życia monastycznego.

Po wypowiedzeniu słów ślubów Neoprofes podpisał kartę z ich tekstem na ołtarzu i oddał opatowi. Podczas tego obrzędu nowicjusz otrzymuje czarny szkaplerz, co sprawia, że od tej pory nosi habit właściwy naszemu zakonowi i jest członkiem wielkiej monastycznej rodziny.

 
Braci Jana, Mikołaja i Serafina obejmujemy naszą modlitwą i życzymy im długich lat w Szkole Służby Pańskiej. Niech początek ich zakonnej drogi będzie zanurzony w Woli Ojca, wsparty łaską Boga Syna i uświęcony mocą Ducha Świętego.
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl