W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w Wąchocku odbyły się prymicje o. Zachariasza, czyli pierwsza Msza św. sprawowana przez nowo wyświęconego kapłana.

Rozpoczęła się ona z zachowaniem wielowiekowej tradycji w kapitularzu, gdzie ojciec prymicjant ubrał szaty liturgiczne, a następnie udał się w procesji do ołtarza. Homilę wygłosił o. Bernard Sieciarz OCist. Swym rozważaniem wprowadził słuchaczy w misterium Boga Trójjedynego. Kaznodzieja zauważył również, ze o. Zachariasz rozpoczyna swoją drogę kapłańską pod silnym patronatem Trójcy Świętej.
 
We mszy prymicyjnej, a potem w przyjęciu prymicyjnym, udział wzieli, znajomi i bliscy ojca prymicjanta, księża rodacy oraz kapłani, których o. Zachariasz spotkał na drodze swojego życia, którzy go uczyli, przygotowywali do Świętych Sakramentów i którzy byli dla niego wzorem. Im wszystkim neoprezbiter złożył podziękowanie. Następnie udzielił prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, braciom zakonnym i wiernym uczestniczącym w Eucharystii. Oprawę muzyczną podczas mszy św. przygotowała pani organistka z chórem "Barka".

Po Mszy św. kapłani, bliscy i znajomi spotkali się na wspólnym obiedzie w refektarzu klasztornym, który był okazją do rozmów, wspomnień i wspólnego radowania się z nowego kapłana.

 

 

Zdjęcia: Andrzej Kalinowski
 
 
Strona główna   Cystersi   Opactwo   Parafia   Patriotyzm   Galeria   Polecane   Kontakt Projekt i wykonanie www.imoli.pl