Fundacja

Dobra kultury i sztuki stanowią o bogactwie Narodu i wyznaczają jego miejsce w dorobku naszej cywilizacji. Każdy naród winien otaczać troskliwą opieką dorobek pokoleń w zakresie architektury, malarstwa, literatury oraz innych dziedzin sztuki, gdyż stanowią one nierozerwalną część jego historii.

W 1991 roku w celu odbudowy i konserwacji zabytkowych obiektów Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz popularyzacji Opactwa w kraju i za granicą została powołana

Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku.

Prowadzi ono różnorodną działalność w oparciu o środki finansowe pozyskane od darczyńców. Jest organizatorem sesji naukowych, wydaje książki, przewodniki, serie widokówek. Jej działania służą upowszechnieniu wiedzy o działalności cystersów i stałej restauracji Opactwa w Wąchocku, które jest perłą architektury romańskiej w skali światowej.

Prezesem Fundacji jest pani Elżbieta Błach. Jeżeli ktoś miałby życzenie wesprzeć nas w tym dziele, podajemy numer konta, na które można wpłacać ofiary. Wszystkich drogich Darczyńców cystersi polecają Bogu w codziennych modlitwach.

Obiekt Zabytkowy Opactwa Cystersów w Wąchocku.
Bank Spółdzielczy w Wąchocku 59 8523 0004 0000 0840 2000 0001

lub bezpośrednio na konto klasztoru:
nr 42 1050 1432 1000 0005 0015 5569
Bank Śląski oddz. Starachowice

Tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią – otacza was Polska wieczyście nieśmiertelna”.

Stanisław Wyspiański