Film z sympozjum ,,840 – lat opactwa w Wąchocku”

Prezentujemy krótką relację z sympozjum naukowego, które odbyło się 5 października 2019 r. w naszym opactwie.

Prelegenci ukazywali wąchocki kompleks klasztorny jako jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce, słusznie wpisany na listę pomników Historii RP. Prowadzone konsekwentnie od kilkudziesięciu lat  żmudne prace konserwatorskie, przywracają blask opactwu – strzeliste dachy kościoła klasztornego i gmachu opatówki błyszczą czerwienią miedzi, okna świątyni wypełniają nowe szybki szkła witrażowego, kredensje w zakrystii odzyskują pierwotne barwy… 

Ale Perła doliny Kamiennej to nie tylko średniowieczna architektura cysterska i zgromadzone działa sztuki. To miejsce gdzie historia krzyżowała drogi pielgrzymów, oddziałów wojskowych, a współcześnie i turystów. Wąchockie opactwo to przede wszystkim, tętniący modlitwą chórową i codzienną Eucharystią, klasztor monastyczny. Kościoły te wyrosły na fundamencie psalmów. Ich krużganki były jak melodia graduałów w starych antyfonarzach – napisał o cysterskich klasztorach Tomasz Merton. Także i dziś mnisi pragną prawdziwie szukać Boga, aby wewnątrz kamiennych murów opactwa, przemieniać swe serca w ogród, z którego owoców tłoczy się oliwę modlitwy. Bo czyż nie ma lepszego paliwa do lampy, oświetlającej drogę do ogrodu raju utraconego?

Udostępnij ten post