Diecezjalne spotkanie Apostolatu Maryjnego w Wąchocku

Przedstawiciele ośmiu grup AMM z diecezji radomskiej , z inicjatywy moderator diecezjalnej Marii Iwony Płachty, przybyli do nas wraz z przewodniczącymi, aby podziękować Panu Bogu z i Niepokalanej za dotychczasowa opiekę, ożywić ducha apostolskiego i poznać plany  dalszej działalności oraz prosić o Boże błogosławieństwo dla kapłanów, dla Jubilata ks. S. Bujnowskiego, diecezjalnego opiekuna AMM w roku 50-lecia kapłaństwa.

O godz. 10.00 adorację przed Najśw. Sakramentem poprowadził o. Benedykt Zieliński – O. Cist w asyście moderator diecezjalnej i ap. Anny z Pionek. Eucharystię sprawowali: O. Opat mgr E. Augustyn – O. Cist i ks. Piotr Wołąkiewicz z Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej. Lekcję czytała Maria Stachoń [ Skarżysko- Kam., Par. NP. NMP], a Ewangelię – ks. Piotr. Homilię wygłosił O Opat.

Przedstawił w niej chronologiczny zapis objawień maryjnych: Guadelupe, Paryż – rue du Bac, Lourdes, Gietrzwałd, Fatima. Wskazał na konsekwencje tych objawień, m.in. liczne nawrócenia, przemianę życia, zaniechanie wojen, dar Cudownego Medalika noszonego z wiarą i wypraszanie konkretnych łask przez wstawiennictwo Niepokalanej. Przytoczył 10 Rad AM, zobowiązujących apostołów maryjnych do systematycznej, codziennej pracy nad sobą i do przemiany życia innych osób w najbliższym środowisku, w rodzinie, miejscu pracy.

Zachęcał do naśladowania cnót Matki Bożej i św. Katarzyny Laboure”, m.in.: pokory, pracowitości, umiejętności pogodzenia obowiązków z modlitwą, do zaufania Bogu, dyskretnym działaniu, dojrzałej wiary, świętości życia. Wskazał na wartości modlitwy,  częstego uczestnictwa w Eucharystii, czytania Pisma Świętego, korzystania z wydawnictw religijnych, w tym podręczników i opracowań pomagających w pracy apostolskiej. Przypomniał o zbliżającej się 189 rocznicy objawień paryskich i odpuście ku czci Niepokalanej Cudownego Medalika w Jej poświęconej Kaplicy w Warszawie, przy ul. Radnej 14.

Modlitwę wiernych  odczytała ap. Maria Nicińska z Pionek, a modlitwę po Komunii św. – ap. Mirosława Bzinkowska z Wąchocka.

O wystrój kościoła zadbał br. Julian, o oprawę muzyczną nasza droga organistka, mgr Anna Sitkowska, a na fotografiach uwiecznił nas br. Filip.

Ojcu Opatowi, wieloletniemu współpracownikowi Apostolatu Maryjnego, jego  byłemu opiekunowi parafialnemu i diecezjalnemu, składamy serdeczne ; Bóg zapłać!

Wyrażamy również wdzięczność obecnemu opiekunowi duchowemu  wąchockiej grupy O. Benedyktowi za poprowadzenie adoracji oraz O. Proboszczowi – Zachariaszowi, który przyjął nasze zgłoszenie o spotkaniu i zaakceptował je.

Dziękujemy z całego serca braciom zakonnym – br. Julianowi i br. Filipowi, a także paniom z kawiarni – Teresie i Stanisławie – za wszelką pomoc.

Wszystkich obejmujemy modlitwą wdzięczności. Spotkanie zakończyło się licznymi podziękowaniami i wysłuchaniem ogłoszeń dotyczących pobytu gości oraz planami dalszej pracy. Upłynęło w radosnej atmosferze podczas agapy w klasztornej kawiarni.   WSZYSTKO Z NIEPOKALNĄ!

Tekst: z-ca moderatora diecezjalnego Apostolatu Maryjnego Z. Miernik

Zdjęcia: br. Filip

Udostępnij ten post